Implementasi Kurikulum Merdeka

SMKF Ikasari Pekanbaru mengadakan Bincang Pendidikan mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka via virtual Zoom Meeting dengan narasumber Ibu Farida Fahmalatif, S.Pd, M.Pd SMKN 1 Pringapus.

...
...
...
...
...
...
...
...
...